Нашите услуги

Благоприятният и най-вече устойчив имидж и популярност в публичното пространство се развиват както с комплексна грижа,
така и чрез цялостна дългосрочна стратегия за развитие на образа.

Image Locator

откриваме вашето място сред звездите:

Имидж мейкинг

 

• Провеждане на първоначален одит и анализ на досегашното представяне и позициониране, анализ и оценка на силните и слаби страни.

• Изготвяне на личностен профил.

• Изграждане и развиване на идентичност и устойчив публичен имидж.

• Съдействие в създаване на положителна репутация и търсене на правилно позициониране на образа.

• Изготвяне на план – концепция за информационно позициониране на личността и имиджа на артиста.

• Преглед и обсъждане на досегашното представяне – текстове, избор на материали и снимки, които са познати в медийното пространство, интервюта, участия в телевизия и радио и др.

 

Консултинг

 

• Консултиране по всички въпроси, свързани с имиджа на артиста.

• Създаване на стратегии за поведение според спецификата на конкретната ситуация.

• Управление на кризисни ситуации.

Media Boosting

защото медиите са най-добрият ни партньор

Позициониране в традиционни медии

 

• Изграждане на благоприятен имидж в медийното пространство.

• Уреждане на

• Цялостна грижа за всички текстове, подавани към медиите – статии, новини и интервюта, които ще бъдат предлагани на различни вестници, списания и сайтове.

• PR услуги / създаване и разпращане на прес съобщения/, комуникация с медиите, с цел съдействие при интервюта и медийни участия

• Консултации насоки при предстоящи медийни участия, поведение, позициониране, облекло, начин на водене на разговор.

 

Маркетинг в социални мрежи

 

• Поддръжка на фейсбук страница – с ежедневно публикуване на постове и снимки, както и обратна комуникация с феновете.

• Поддръжка на Instagram профил.

• Поддръжка на официален канал в youtube.

• Планиране на всички активности и цялостното онлайн представяне във всички социални мрежи.

• Управление на рекламни кампании и бюджети в социалните мрежи.

Stars Management

партньор, на когото можеш да разчиташ

Мениджмънт на участия и работни ангажименти

 

Комуникация и преговори с различни организатори на събития, концерти и фестивали. Създаване на мрежа от заведения/локации, с които да се работи дългосрочно. Организиране на събития, концерти, участия в благотворителни инициативи.

 

Рекламен мениджмънт

 

Изготвяне на презентации и договаряне на партньорства и спонсорства, мениджмънт на дългосрочно ангажиране с брандове. Договаряне на цялостни кампании с участието на артиста. Цялостнакомуникация с потенциални и настоящи партньори и спонсори.

 

Специални проекти, свързани с образа на артиста

 

Менажиране на специални проекти – ТВ шоута, видео блогове, ТВ и онлайн риалитита и други бизнес инициативи, свързани с изграждането на образа.

 

Personal branded product lines

 

създаване и разработване на концепции за продукти и авторски формати, договаряне на спонсорства и партньорства, свързани с тях, управление на представянетона образа и комуникационните кампании на продуктите.